Depeche Mode fanclub Ukraine
РУС  УКР

Construction Time Again

Love, In Itself

All of these insurmountable tasks
That lay before me
All of the firsts
And the definite lasts
That lay in store for me

There was a time
When all on my mind was love
Now I find
That most of the time
Love's not enough
In itself

Consequently
I've a tendency
To be unhappy, you see
The thoughts in my head
All the words that were said
All the blues and the reds
Get to me

All of the absurdities
That lay before us
All of the doubts
And the uncertainties
That lay in store for us

Сама лише любов

Всі ці нездоланні завдання,
Які постають переді мною,
Всі від першого
І до останнього,
Очікують на мене.

Був час,
Коли всі мої думки були про любов.
Тепер я дізнався,
Що переважну частину часу
Самої лише любові
Недостатньо.

Отже,
Це тенденція –
Я не щасливий, розумієш?
Думки, що виникали в моїй голові,
Всі слова, що буди сказані,
Вся хандра і неприємності
До мене дійшли.

Вся безглуздість,
Яка постає між нами,
Всі сумніви
І невпевненість,
Очікують на нас.

More Than A Party

Lots of surprises in store
This isn't a party
It's a whole lot more

We've had enough of this blind man's bluff
You've kept us in the dark for long enough

This is more than a party
More than a party
More than a party

Keep telling us we're to have fun
Then take all the ice cream so we've got none

The failed magician waves his wand
And in an instant the laughter's gone

Loads of surprises in store
This isn't a party
It's a whole lot more

Більше ніж вечірка

Багато сюрпризів припасено.
Це не проста вечірка,
Це щось значно більше.

Досить вже з нас цього сліпого блефу.
Ти тримала нас у невідомості достатньо довго.

Це більше ніж вечірка
Більше ніж вечірка
Більше ніж вечірка

Продовжувала говорити, що ми будемо розважатися,
А потім забрала все морозиво і нам нічого не дісталося.

Невдаха чарівник махає паличкою,
І в одну мить сміху більше нема.

Багато сюрпризів припасено.
Це не проста вечірка,
Це щось значно більше.

Pipeline

Get out the crane
Construction time again
What is it this time
We're laying a pipeline

Let the beads of sweat flow
Until the ends have met through
Could take a long time
Working on the pipeline

Taking from the greedy
Giving to the needy

On this golden day
Work's been sent our way
That could last a lifetime
Working on the pipeline

From the heart of our land
To the mouth of the man
Must reach him sometime
We're laying a pipeline

Taking from the greedy
Giving to the needy

Трубопровід

Встановлюємо кран –
Настав час відбудови.
Що це буде, на цей раз?
Ми прокладаємо трубопровід.

Нехай краплі поту стікають,
Поки не поєднаються врешті решт.
Може зайняти багато часу
Будівництво трубопроводу.

Відбираючи у жадібних,
Віддаючи нужденним.

У цей золотий день
Робота кипіла на нашій стороні.
Могла б тривати все життя
Робота над трубопроводом.

Із серця нашої землі
До вуст людини.
Ми повинні дістатися до нього колись.
Ми прокладаємо трубопровід.

Відбираючи у жадібних,
Віддаючи нужденним.

Everything Counts

The handshake seals the contract
From the contract there's no turning back
The turning point of a career
In Korea being insincere
The holiday was fun-packed
The contract, still intact

The grabbing hands grab all they can
All for themselves - after all
The grabbing hands grab all they can
All for themselves - after all
It's a competitive world

Everything counts in large amounts

The graph on the wall
Tells the story of it all
Picture it now see just how
The lies and deceit gained a little more power
Confidence - taken in
By a suntan and a grin

The grabbing hands grab all they can
All for themselves - after all
The grabbing hands grab all they can
All for themselves - after all
It's a competitive world

Everything counts in large amounts

The grabbing hands grab all they can
Everything counts in large amounts

Все враховується

Рукостискання скріплює контракт.
Після підписання контракту немає вороття –
Переломний момент у кар'єрі.
У Корею їхати не хочеться.
На вихідних було весело,
Та контракт, все ж недоторканний.

Простягнуті руки хапають все, що можуть.
Все для себе, зрештою.
Простягнуті руки хапають все, що можуть.
Все для себе, зрештою.
Це світ конкуренції.

Все враховується у великих масштабах

Графік на стіні,
Ілюструє історію всього цього.
Тепер уяви це собі, лише представ,
Як брехня і обман здобувають ще трохи потужності.
Впевненості надає
Засмага і посмішка.

Простягнуті руки хапають все, що можуть.
Все для себе, зрештою.
Простягнуті руки хапають все, що можуть.
Все для себе, зрештою.
Це світ конкуренції.

Все враховується у великих масштабах

Простягнуті руки хапають все, що можуть.
Все враховується у великих масштабах

Two Minute Warning

We're lying by the orange sky
Two million miles across the land
Scattered to the highest high
Expect they'll either laugh or cry
No sex, no consequence, no sympathy
You're good enough to heat

Two minute warning
Two minutes later
When time has come
My days are numbered

The dawning of another year
Marks time for those who understand
One in four still here
While you and I go hand in hand
No radio, no sound, no sin, no sanctuary
So welcome to your last

Two minute warning
Two minutes later
When time has come
My days are numbered

The sun, the solitude, the cemetary
So welcome to your last

Two minute warning
Two minutes later
When time has come
My days are numbered

 

Двохвилинне попередження

Ми лежимо під помаранчевими небесами,
Що за два мільйони миль від землі,
Вони простягаються у найвищу височінь.
Очікуємо, що вони розсміються або заплачуть.
Ніякого сексу, ніяких наслідків, ніякої відповідальності.
Ти досить гарна, щоб розпалитися.

Двохвилинне попередження!
Двома хвилинами пізніше,
Коли час настав,
Мої дні злічені.

Світанок ще одного року
Відміряє час, для тих хто розуміє.
Один за чотири, все ще поруч,
Поки ми йдемо рука в руці.
Ні радіо, ні звуку, ні гріха, ні притулку.
Тож вітаю із твоїм останнім

Двохвилинним попередженням!
Двома хвилинами пізніше,
Коли час настав,
Мої дні злічені.

Сонце, безлюдно, цвинтар…
Тож вітаю із твоїм останнім

Двохвилинним попередженням!
Двома хвилинами пізніше,
Коли час настав,
Мої дні злічені.

Shame

Do you ever get that feeling
When the guilt begins to hurt
Seeing all the children
Wallowing in dirt
Crying out with hunger
Crying out in pain
At least the dirt will wash off
When it starts to rain

Soap won't wash away your shame

Do you ever get that feeling
That something isn't right
Seeing your brother's fists
Clenched ready for the fight
Soon the fighting turns to weapons
And the weapons turn to wounds
So the doctors stitch and stitch
And stitch and stitch and stitch
And stitch and stitch

Surgery won't improve your pain

It all seems so stupid
It makes me want to give up
But why should I give up
When it all seems so stupid

Do you ever get the feeling
That something can be done
To eradicate these problems
And make the people one
Do you ever get that feeling
Something like a nagging itch
And all the while the doctors
Stitch and stitch and stitch
And stitch and stitch

Hope alone won't remove the stains
Shame

Сором

Чи буває у тебе це відчуття,
Коли з'являється почуття провини,
Від того, що бачиш, як діти
Валяються у грязюці,
Плачуть від голоду,
Кричать від болю?
Бруд принаймні змиється,
Коли почнеться дощ.

Мило не змиє твого сорому.

Чи з'являється у тебе таке відчуття,
Що щось тут не так,
Коли бачиш як руки брата
Стикаються у кулаки, готові до бійки?
Згодом у бійці доходить до зброї,
А разом із тим, і до крові.
І лікарі накладають
Шов за швом, шов за швом,
Шов за швом, шов за швом.

Хірургія не полегшить твого болю.

Все це здається таким безглуздим,
Що мені хочеться опустити руки.
Але чому я повинен здаватися,
Якщо все це здається таким безглуздим?

Чи з'являється у тебе відчуття,
Що щось можна зробити,
Щоб викорінити ці проблеми
І об'єднати людей?
Чи з'являється у тебе таке відчуття?
Воно схоже на надокучливу сверблячку.
А весь цей час лікарі накладають
Шов за швом, шов за швом,
Шов за швом, шов за швом.

Сама лише надія не зітре плям.
Сором

The Landscape Is Changing

The landscape is changing
The landscape is crying
Thousands of acres of forest are dying
Carbon copies from the hills above the forest line
Acid streams are flowing ill across the countryside

'Cause I don't care if you're going nowhere
Just take good care of the world
I don't care if you're going nowhere
Just take good care of the world

Now we're re-arranging
There's no use denying
Mountains and valleys, can't you hear them sighing
Evolution, the solution or the certainty
Can you imagine this intrusion of their privacy

Token gestures, some semblance of intelligence
Can we be blamed for the security of ignorance

Ландшафт змінюється

Природа змінюється,
Природа ридає.
Тисячі акрів лісу вмирають.
Викиди вуглецю на пагорбах, вище лісу.
Кислотні струмки, отруюючи все, протікають по сільській місцевості.

Та мені все одно, якщо ти прямуєш в нікуди,
Просто попіклуйся про цей світ.
Мені все одно, якщо ти прямуєш в нікуди,
Просто попіклуйся про цей світ.

Тепер ми все реорганізовуємо.
Немає сенсу заперечувати.
Чи чуєш ти, як гори і долини зітхають?
Еволюція – вирішення проблем або самовпевненість.
Чи можеш уявити таке вторгнення у приватне життя?

Символічні жести – подоба інтелекту.
Чи можна нас винуватити за впевненість, через незнання?

Told You So

And do those feet in modern times
Walk upon the flowers
And walk upon their brothers
While their heads are busy lying low
Trying to keep to cover...oh

Something went wrong
Along the way
Everybody's waiting for
Judgment day

So they can go
Told you so

Bring me my gun of itching desire
Bring me my bullets and I will fire
Sights set higher than the tall church spire

Standing in line
The blind lead the blind
Waiting and waiting
For an overdue sign
Brothers and sisters
Playing Chinese whispers
If things aren't suited
Then they'll get diluted

There's one more dead with a hole in his head
He shouldn't have said all the things he said
Many tears were shed for the blood he bled

Я ж тобі казав

Чи дійсно ноги у наш час
Топчуть квіти
І топчуть їхніх братів,
Поки їх голівки схилилися,
Намагаючись вижити, сховатися? О!

Щось пішло не так
На цьому шляху.
Всі очікують на
Судний день.

Так що вони можуть говорити:
«Я ж тобі казав».

Принесіть мені мій пістолет, що свербить від бажання,
Принесіть мені мої кулі і я вистрелю.
Мішень встановлена вище шпилю церкви.

Вишукувались у шеренгу,
Сліпий веде сліпого,
Чекають не дочекаються
На запізнілий знак.
Браття і сестри,
Що граються у зіпсований телефон,
Якщо щось не підходить,
То вас переконають.

Ось ще один покійник з діркою в голові.
Йому не варта було говорити, все що він сказав.
Багато сліз було пролито по крові, якою він стік.

And Then…

Let's take a map of the world
Tear it into pieces
All of the boys and the girls
Will see how easy it is

To pull it all down and start again
From the top to the bottom and then
I'll have faith or, I prefer
To think that things couldn't turn out worse

All that we need at the start's
Universal Revolution (That's all!)
And if we trust in our hearts
We'll find the solutions

Took a plane across the world
Got in a car
When I had reached my destination
I hadn't gone far

Let's take the whole of the world
The mountains and the sand
Let all the boys and the girls
Shape it in their hands

А потім…

Давайте візьмемо карту світу,
Розірвемо її на шматочки,
Всі хлопці та дівчата.
Побачите, як це легко.

Кинути все і почати спочатку –
Згори до низу, а потім
Я повірю, точніше я вважаю за краще
Думати, що вже не може бути гірше.

Все що нам було потрібно від початку –
Це Всесвітня революції. (І все!)
І, якщо ми віримо своєму серцю,
Ми знайдемо рішення.

Сів на літак на інший кінець світу,
Взяв машину…
Коли я досягнув пункту призначення,
Я не заїхав далеко.

Давайте візьмемо весь світ,
Гори і пісок.
Давайте всі хлопці та дівчата
Виліплять його руками.

Переклад на українську мову Елена Пурденко


тексты

Speak & Spell
A Broken Frame
Construction Time Again
Some Great Reward
Black Celebration
Music For The Masses
Violator
Songs Of Faith & Devotion
Ultra
Exciter
Playing The Angel
Sounds Of The Universe
Delta Machine
Spirit
Другие песни (альбомы)
Другие песни (синглы)